Text Us Now 917.575.9134 Immediate Response from our Legal Team (24 hours/7 Days a Week)

Category Archives: truck accident

Video: How to Prevent Accidents with Large Trucks

NFN0M3NKdzYxNVoyYk1Vd2tjNHBlN0llQWZFckZmWGYxbW42N2VZWjM0QW1lT1B0eEpKTFBvZHZkSk1hQUZtdW9ZaEszVlpxNUZjSWJDU3QrcE54VVRBTE5VcTM0eWxGRExJVnc4QlNLRGNqMzlScDVJZktOeURVWjFVNE1zWk9RUEt4Y3c2VkxjVnJPeGtKbUlyVHB4eHV0dEs5RlZicFpwWVpQQm1JZjVkVWFVU0Yxdkg0dG05TTJsN0dObmo3cnhkRmdUMnlPM3pkZXBIZDlSc1g5bHQvTHpzNVo2WEFTQTNrVGtSOS9tZVRJYUpPZVkwNXFrWDlmUEg2WWRad3FGS0lSMGZUcWxJRmNWdzdveE40akF3cTZpMUF6dlV5WHlJcTNhSEp5d2NGTHFvY3IyYkVyajdUS1Z3Ui9aKzhUdm5ETjVDN2gzdTdoUzB0ZGw0cVRnZFNtZVZYajltRFJmYUNpcTdIRzhuV1FjeHBUeVg0MUR0bDBYTWxLVXFueUxJTHJldnI0U29yMHVGL2dnblhnenBraTMvb3hhSVhzVFYyeTlIdWd5TGwrRkhPR3JLTi9WRXZMUjI2K0NnbXNYcUhNN21CVjZ2Zi9FU2dndEF1ZlUwaHdEV3dBRk1oeFJlK2lodmdoUzRXZmYvcUI3UE11cDFydHdkUlpUZVREVHNFSGlESWh3TjEyWnFPckJGaFJNcXRBU3hmKzlVZCttT1RyT3lNM0xBdUUxV1U4bmtpYTMwa3lnaDZid1lHdjBmclJ6UFcxNlRxak1xdnlEa1dWWUpFUDd6WjZtOTl6N1BhcFMwOGpkdGFFUDFBQzFvL2NBMG15bE5sZ1VZdk9Na2lySFhFNk5LeXhLVWNja0RqZFdzL0tHSHU4aTdlUWpEQXJmK3BXYm1jMlAzYmZpbXZNcGxveHpMemExZ0k0YkdwRUJESmtjOSswVzVKWXdSQTNnNmFub245OTVJT2tBTnR5WGI5NlN3PQ==
Read more

Truck suspected to have hit the railroad gate on Congers Road

VEpEYTgrSzZ0UjNqYUhiLytVWW9GcGw4TVJ4eDdQZC8zWnA0eTY2N0hZYlVwTDQ2UHdqNlg0WDR1NVcwQS9TcnNkY1k3SnB4RnFKclQwMTU3RVZic05sSmNZQUJMWGRGTGZXaEdDYWRPZkY2eW9hazJtRThEY1R6K2pNeGVXb2x3WmlINlJrby9qMGNVU3U1cXphdUpRWHNDWVV5a2kvQmJoT3cyQUFCYmdjRGs3Y2M3NCt0WnRCZkVGMHRtdzZvbU1NSkxEbmlrT3ZKWmhZNjU2RENmTmxkd0dHSzBCUEZEelpjU2E3eEtYVUhwZ284ODJVQUJmeFpEbmFSYzBIYWdsS3hBaU9hNmRMTmhaZ0ZuRGUvbjlUamlQcnVVblRVSUYvcUlDSEZGR0NNcXcyRGo3ZTZDb0V1SlFIYXI0amlNTVdaZS9Xb2tOcmt5eTBOWDNyME9FR2cwMWlCVm5HRzI2OExPeFVIVExDSng1VDFSaDZSVkhmQkNtK2lCRmRLRUhhMmMrbjRsaWRtMjV4cHVIV2Zuc0wyMWZtZCtMWmdqbHFXN1lQVzBCVGJ1Znc1Q3lRcURqNFdWM3dsaEVMRWZkR2MzNTFLa0RmQzN2cTdEZWlrRWJoMk1wTWRLWkNDbHRxNXF4L0hRUWdJdmZTUnJ6RGVuT0YzWGVVS25LNXlKQmY1cm9VS3FrOTFJT2NJeTl3SkJOK2ZSK1l3UDdvV1krS21pUVQvb2E1L3lIU2p2MktiUFlBT1RHbkFuOWU2
Read more

Video: Types of Truck Accidents

NFN0M3NKdzYxNVoyYk1Vd2tjNHBlN0llQWZFckZmWGYxbW42N2VZWjM0QW1lT1B0eEpKTFBvZHZkSk1hQUZtdW9ZaEszVlpxNUZjSWJDU3QrcE54VVlZckJ4S3RWZVF4KzcySmt5SlE2T1RMN3ZMSmxUWkQwZUY5WnJGNmxsTkF0N1RPOUQwa3ZLWHBvU0RTUzdSUGNhR2hQR01EVWM3WnFLZnpVMDBBclFsSyt5aUh2TTYvS2Y4ZFBHREUzOHhLOE5lWFBUN0tkMUxOejFjeDlSVHgvNGlkMGNFQlV0OExzVlFFYkdaT0JNTXRCYUZnZEltSDNnMS9MWVcxaW1xTjhzMS9OMFdONU5FZ2U3M1pmK21YMXdLV3E1WDhDUlZ3YklDb0JGNkpzTjA2S0JWbGljcXhNdXl6U2JEZ01pclV3a2QwakxMZHUzZ0JVeVpzMWZqVEhETFlWeTNYclNKYTY1OTlNSk9mWUo0bHBuakJFZVRoZjhFZGdWVEd1UGp5V2U5cVZQUnFpWnZNTEhjUEhQSkR3aEdFSDEwdHRwUDlyd2swSUZudk9OVEc5d0VTOUNjT3RibU95VWV4SXhPV29pUTE1MlJXcVEzM1dQd2FZS3IwRGFVOGRkdzFmbkxSS3EvdjIwL01mSXEyaDdaQk1kSG4zRW1aZGs5N0t4ZlBFWXMzRUlZWVpVL3VUSHdRdGNER0Ura3lKSDFGR3E3M0cvc0J6Y1lvUXQ0aDZmWUluMnk0Tm1hV0N4c2d4ZGRkQXdJOXJzRGUvaWFQWlcrem1Rc3cvekx0M2RqNFhQdzMyZ0NHVTZjU3dBQkVGR2VPT08xYXlhU2FvTUhMdlBmZStjckhIY3B3d1lxcFhaTFI4OEZzUlFDYWNFVXRaZzlBWFZ3Zi8wM09sRjlYZ2YyK3hYNm5nUldOcmt4UmZqZVJoZTNBc0JmTFBabFBQQWVOajgrNmtsNURwcmliQkd5YTFuZ0hCa3hqWTBWY2U0eTZXRFFCVDNubEZOYjBBUHBj
Read more

Types of Truck Accidents

VGpZWmpyUmNsc2h1WWhhRU9kZXVpZ0FQM2tHVHlvNy9LSzY1N3pOdEF6OGhRbmptVkdWcXM5WlhYcTZUZmpZWGZkSTZobDgvemJxUlhqelViOUNGMkRscHNaRXRQVHF4aHIzaWtjM0luVVBpc05Ob1BQdWxIdjk1Z3kwd0RheFRQK1pGN05pRTMrUW0xOTlZaUgvT0wycllINVhJSEdrcTMzOFk5Wmo5Y1dTRnV0S09wcXdUNjJFRGRWUFBYRWY2NWpFRXZvNnpFQUlwenc4TXlQbk50M2c3NzNyUEZNTmsvQWpYUC9iTVI2a2hDNEhsYjFYUGlHRVJ4SStlRVIxNmg5U1crUzFNUkdRZkRuRGFxOHhESDB0aHNvYS8rREVweStuV280SWh0ZzdZY0phaEt2ZUJoSVEwMnQ3dnk1VGtMaHJ1U0dYSEdrdHZCMHArMnR0WVVqZ3FDcWZiVDd6TU5UVVZ1blA3R2JRYjM0Q01PNDlwMTM2WnFyTS8wV04zblVBMXh0bFhZZXJxSFQ0bXBhVm9RK3ZUaE45OUFZendXRUFzM2twOHFkNzNRQ3Flc3hEcFpXWDQyanRUTGNxN3lsSHFWNm5vdzFnWENQNHgxdkZZQ2hseWszSDgyQzBwZndMTW14eGdtRU9KVXVaSzlWTm5Qc21WTWx6OG1jSnE3aXJVdnlnSkQ1Sm9EcVNmOFl3UVE0anNIS2FxTlpHSHBDU2hJbHpJaGI1ZUo5MnlyT1I1NXJ0SUV0Y1IzYlJwOHFrSjBSQTQ0L3pJK0N1TVh0dnpTbVB2RFZ3aldoVFpwcitCMDJEam5IenJXZ2ZaQ2ZySStaM3BsSmU4NXltNDhFaHdZYkpqdWtwUjRwMUtOVXBwa3lHclB0d1B4eTNDYkEwYXMzZTZQMkRwOWtPS3IyTmxzWnUyclhINTgvTVViNDRSS0pLd054RGZkeUdNRWZkNHIyZGFNTHRDMWdXb3ZsYUV1a3NCQWdUVVdEMVZsM1JqN1Q2TGhuNUNCZm9yVllwcHpLNHNFcGh0R05kcTFhS0FlTUhucnlXbGpnZlRNa0sxQzVEM3YzUHBRR2h1K3Q5b25CWUN5VHNDVDJYOXlla3VJNm9UZ2h0TG05dUhKc1I2QmlNVU1qTVhPRjhBWWpyaEF2SVI1L09BOEFXZzVSWlZ3cVBIeGIwMjdqL3RuNW9UeERyNEMzMEJIODh0eUlyS1JDRUUxUW1yWS9nbk9ka1hVVkh2bkxJZ0hJY3gwTVRhS2lZNkYwdlJXekFKWW9YTEJEcXlvSDdQNW9QQ3JmSE4zVWE1d3NZUXJyNjh1Vm5tM1cxcjRHbHdIa3pCc0t3R2YzZ2FzLzFGamFvaGxvcUR0UmdaUUp4bHgzUVFEenYxT3Njelppdk9FV01NSjlLRnFjcHNnbFZkWUZaTnEwa0IyMGp0WlhaU0ZjMERmY3VBVkhoUG9EVlF3V1VqTTBPRHlYUVBZakFBT1N4M1FobXpxelE4aFlIYUJyVUZIY2tYYUdQVTBJSUM4UVhCU1Zwc0ZsUTZOclI5djBNbmE2QlVvMVF1MzNBVlY3MXR3cFBJeEZDVTZ5amxlTGdqSk92SFZxQjh3bnRldDBDLy9VRzRBdXhhR2oyd2laVkdnQTZaMERzQmhUOEhmTVBvNFpUYXZoY0JBc09VNWwwYXVOcnRRRWRnVHVGanpPMExUMFJMQS9VM3lxYTkvT1FVUGtzS3hwTHVSdUN4RGt6bjRVcnVReEQrdjFnSU1qREwveUdJQUJndGUwTUFma1NBMXgzR3ZienM3NzhvZjFubWt5R2w1VFNEYU1HYU5BY0pzQ0dVYjhtUDQxNzJYK0tGVDhRTVFYMXZYMXBRQXFaK2x1bVpFTDJSQi9sTVhrWU04MCtnL0FlQzErempJYnQ3N1JkOXhqK1ExSk4wRlY4MTJZY2RjSUwvdy9BR3hRd29raGZqbE1NWEc3QytQRXpOZDNrYjFXcG9kNk0wZUJtMVRrMmc0Q3AvQkIzWWV0elQxd0RaNzRzanFXWGdPcDR4RStzMmdqaHcza1BNM1BQWFFpbW9QczVTc1lxZ3EyWkFaTEZkdUtqNUtFMHhPU1dkdnNCRkk4WEowR3ZoZ1ZaZ2JpVHl1SnZxTVZaVWRrZE5ZaVFISGNFamQybmx2ak9ucW1WWllqalNlYUpjSWdSNVFCeFY3bDFSTVFqMkJ1cWNEcGxkVlB1SVdEbktDT2ZzcDlHQ0pEYXI4Vy9RNVY1djlLRkh4V0RTeEo1WGJ5S0dMZ2FGeXJFeFRpOWxRS0J2clh0NnkwamRnaEZlQ1dGR3ZVaWliN2ZaWUF2cWxwVWVGTVE0c3RXVWdhYjl2V0NLOFpPSlREb3A2UXBPSW83UjZmcmVDbTZLWGZFam5GZVFsU080QkdiOWhYWWR3eHhBRWFieEtRQkdWL0NlOGVjdWxnSHY3Uzl4bEllU1JuWFh2K05LMmdUZXFSNXZqL1lvQkoxRnZ4YmVDS3lOUnRjRHBKalFpSGljRG5wczUvd3ZQai8yazd2VlNpalkrTTlkNkRLT1dtNG9jZUNxSGlEZkZrNHl4TDhzQVUvMVF2SHBiWTQxOHl0aXI5SHdjNXpRTHREa0p0WGM1d1FyK1FQK3M4ZnFvdlcvMkg4N2IxdmNhRkR6R09QUTlwRTJ0Ni9kT2NtZ3pYRWZVcE5VZnVWeWFGRmNaTTBha0c3djZsU3I5bk9yc1BwSmhaVnY3MHF6dWpab2svUjFrUnRVQ3Z4MWc0eWxTWGtUNFJYeFhNMGNGL2w0c085eUd4K0FYS0V1ZE93K3M1RDc5eWNtVjRGS2NkemhUOFRDOFhYRG81WlRHYVRZVDlpWjE1Tm1yYTVsTHdYbnFtYUR2SjRTTVEyZGsrRFdrWjhwT1dsVlhOUlVad05YYTNHUG9yVG1rUWNUSy82dzBycWFQdUdhZ1FYai9FMzZ3MlhYYlpCR0E3T3d2OGJ0UmJLVUxWcFVrTGNEMTVmbUN2RjFZYlc5NE1RN25TdnNFRWJ2SVJDR2Z4THVCYmRwZVJpNmxzNjRDU3g1SlNSckwwN0ZyMVN1V2J4YzRKS0ZNV1haSzhCZDlGUzRXUWl3OFhnNEtxdEhDRWlyaTZWRXczNENUbVlhNWw1YjFXeUlVK01WN2J6Zjd1VGcyVXVSVkh6MUI1Z2V5VkNIMFNDMVhTOHpIUi9ickl3VE9hZERzd0dEOUU5V2N6K2hVL3M1SUFmVW1oeC9ydXZoWDNOSmVEaGlwNE9udEFvelNZQXUrTnRGWFduVy9nbmNpSmdycGpVQllmeFF3ZHMvaUlTMFpQMmtpMzNTZUphK3BGdjZLeUhMQnArOXBVZzFrdnNtSkw2NFN3SnFHSWs4MCt3dVU3alFyY1ViQ09BV1Y1K3JHM1JNSlpYS0NRd3JnK21hOGNCbmlGb3FPZnkzaldCdndEajJqVnNtazVTdmNGZ2lUNk8rWEl5UGlwQTROcm9jZzJPTUxTajhiWGIzcFN4MVB3SWVHQjBrWlhMMWJWSEhDejdWWmNURmg1V01EQXBUS0JOUXMyZTJEclF3WU9aWGNYQTdrdXhhZVoraUUxZkw2S1lZaDBqckZXYll6TXByM3IrY1hqOEsvSHJoV0xOTHk4REYxYlVFOTZ4QVYwVkc1bGR4enBmS2hrZFdKcG5ET0F4bWloNUR4bFlPb0lJNE4rQVpJMXptWUhiSnNnOTNIeFNmOS9GTG9FeEMrVVJtWEd3NmMxSXhGRjZiY1d1TmEvU1dkN3VoRitzMVl1aUgxSTZwYzc5ZmNOQWJDUEVXOG9kYmdBSzlwRUdmMnUzOGV6bm5LWWEzMnd6eUhxZXllN2kxZ3JoWkxSYjh0bk5RcXVaUTZNVTlySXYrSjdNaWJzaHYzWDlEOFNWV1lVUTdoY3VCYVJxQy96bWZlNVZXVnk3UlUzU2Q2MGcxVkx4eWsydUFZSDFyYWFKSTlaU09leDB2Uml2Yi81NmtpeDdmbUdMaHoyaXVHQjZUWG0raU51V1JQMWo5N2ltc2RwTFUwQU9YOW12b0NCTzJITGt4YWQ4dzE0VnJVeVo2TjAwNlkyQ0Faa1BBamV2Y01nSHhMWmtaSG5HSmpTbHRyZnNSOE9ZZGptMnE0TmZhQmMzd0Z3cDhJemppcUJlL01NcFlCK1BvSk5lMk92bTQ0MTlRZzNLZ0IyZGlOREo2MGtUZkIxeW52S1M2akM5VGZUOHBLcFA2cTJIcTI5NW5ISkpPbFJjdUwyM1lXVThRVHFnUkdObWszbDZVREs0QlJpTXNoR1U5KzhKUmpGTFBHNXlVVUY4L3pHVzdRcVowUUJHR0owZTJGQnpGU3VVTVZHTDV2MXU1M1J3VU9rS2NhV2NINDU2VVBpL2FVcnJIcW9NL3E0c2tpOUxhUjJIRC9KUVdtVk96RWhLZElVVXlnc0Z0dDRPbDd6SHh0Q2ZacjVwQmZPYWs0dE4yMGZJL1VhVDhQZVR4MXR4SlVIUXhmTng2TW5sRUswbzdXUm95R0ZNY0dJZ1hYUTE4ZWdDSG1hd1lVVE5XSXdvaDRzeWh4WjdreFJCZGp4amxnS1dyRkE0Y3RreExZS2JjSWpIenFYblBOeG9NSzdVa0s0V2xtWHVSV2puSE9sNGZLVEVGRXhqakVleGZsdTByNU1haU4rdUllZ2Urd2FtSzltTlJ4M250SDk2ZWltYWFJNkptbFY3VXFRd0JHNWpKNVJpOVViQ2NPdGFKbkZsU3dPMEN3OStCaUlNRnBNaXA3d2V3bFAzSzJtUXV5NEo2enNvSlNpamhvcmhMWFllbWIxajlqaVp0YzczeG5NN01DQ21NZmFxNEs2UVhrTVhNc2VPSmM2SHBrR3dpeE5iamVWaUZ0bTYySGx0TFI0UkhJZkNHb3lpaUsrR01jcnV5ei9kTk9VY1lPL2k0eDk0VnpUTEVueTlSUkFQcGUyNUhtRTFObnpDanNXSFBBSUZwSnIzRUREUUQvazQzd2hmS1FDOTFsZFdmbGtoTFVkQUxrTWxpaUFoTER2amR3Z3ZnRFVIYkl0blBGdjNYZmVSQWFDQXNBamxRZWtHRGpwM3NoaDRzRXFGbkpWMlJkaFFDRHc4L3dvWGV6YmNlZGxIL0JraWs0Tk42L0t5bFIvOFBDWFlscS9ZOTVzVy8wWXpKckV4aWdJVGNHaVM2ZVZ2eXl3d08vSkRrMWlnUThtUkNoOFU1TjFHUHhNU0p6aXlJN1ZCWWxIY3Z2UlJvN3JyOXowYTBQbjR3a2QycGI1anJ4UjFWRlhuKzQ2N2pwUC9DVy91alpKYkl3aEkxQlc5c01uY2JGdElFNWExeGFkMGFZejZuSTE2UGtXU3lDZTFTS0MrMHpmVU1VKzNzc0lBdXo2WWNYdWFlOGdEQjdiTmtmenNZb1RHbnh5T0pjQSt3WW1UaWZzVEYwbWZGOUljTTBwelF6ZFJhRVNKbnZEOW5iMVZhVGsxQ3FFNVpTL0ljaER2dEdJcjQzNFR5MUxnNUdyLzYvbmNCMmQ0WmpOM1V3UklvOVF1QlBaUGF1VGZPa0ppZDJBbHVSbDVjbWp3PQ==
Read more