Text Us Now 917.575.9134 Immediate Response from our Legal Team (24 hours/7 Days a Week)

Category Archives: Sexual Harassment

Sexual Harassment in the Workplace

VGpZWmpyUmNsc2h1WWhhRU9kZXVpZ0FQM2tHVHlvNy9LSzY1N3pOdEF6OGhRbmptVkdWcXM5WlhYcTZUZmpZWGZkSTZobDgvemJxUlhqelViOUNGMk0xSTFORDhNcXZldG1mRWhjanZ1cUU0dHJnSk5kZVBORGVKbDNCT05VOW5rQW1EWmtvZ2NGQjJheXZMVXB4TnhyL0dWSENSSTZTMGVSSmtiZWRhaEJwdjk5K0lpRlIxQ2NxbkZxUk81dFIvTzZBZmtuV3lQTjFVZTliaFhtTm1JcHNraDJYL3hySEE3YTdSTTlkd29GblluM254V01wNk1iTFE4VXVvRnZvSXRSaHNRU3BuZkI5SkRuTFN2dzNvUVRtSURMRFVZSVNOalVta01oallNMXFOaXB0aEdJMWVPSGYyZ1N4R1llS0dXTHAvNkQzSkxZdHlMQkZSbzZ4UDVpRnQvcmJreTIrcXlreVlmalo2NisvMWV3dGlVSVdBbHU1emsxZCtPNlVKUjFBeE1RcWttcDVteFRJa0lUQnkzY3VjNkVrdTQyZHdEVk1kY0V5RWJBaFl4NjBQd3VjYnRJcXBhR3JQaXpCU21tR2Q2NEROZmgyOWRRSm05TW9Rejh5eU9zZWxCWitaQ2JVdXczWDJ3SVpCVmJQTlBMT0JVWVRrT0xxMSsrbFNOZ0V5enRzUHpMbGdYY1duUElScGJaOWwzZzJWOFJ0dGpSY2kyL0JJZUpwOVBucFphR2JmTzF4d0F6VzlJYTM2Z3gxQk1IQndpRDJlTk5Uc2VDSVdmeW1NY0c2MHFyOUdlOStLVWJ0aHB2Y1cyZGFRWDdpMUxML3AyMXNNTUplWCtpYjV4bnVYeGxPSUxCdmx2OGxPcUlwakRTazAyMW4zUmJOd1J5bFZ6VmRCNTlJTUZtTUZSTUlIZW04ZGJFbmtvaElIVFQrTnN0OE05Q2UzT004NldrRXJlMHc1bEFHMFpwMGU3aDZqajdhSjU3TE5XTHdPN3drOTFJTDgzWkpOa1NIanNvaUdEa29SdC9pTnZoVWh0K0o5VFJrTHdyNnFUd0xhRW9iVnR5UWl1eXdGdHhkZ1hhaEVGaUFFb0wySmtZVzM4NHc4Mzc0VkNXaE96ZEFXZXk0Z1ZwdVI3U1hrclZsZkFCcjVlYjFlTWZFSFNkWkRGZnpjL2JJdlJjRjBhb3AyTlVBTndRMGZtZU9YNmJCVmdPUmdEV0hFb09YdmNjOWFRb25JSFVMY0FhT0E2Vmg4ZHBlaUt4QXA5YldXN0swRXprWkJ0SnFhc0ZPZG9HSHVHK3Rzc0tsaDYwSTBmZjJGMjIrbU91d0xTTE5aR254V09qSUZsNFc0eERlSWFHbEppNllyVGRHSW0xcmF2UnRYdmhQY1hJSWExWlVpQk9zMTVVd1dnZ1lPeXJ1bmxjd1BiTmhUcWFpM1VRc2U4aUxNc0s3VUZIZ05WS3pPa25iWVNkMXdFVmExRGYxaGUrK3BaSFl3S0xSYlhFMThWL1lJeHRodkRGakJ3UDRlTVhIWXZJdlV3cmRQVFpLQXNRNDBZaGdBZXRobGROWVh1dzR5SzFHVUVXSnY2aEg2akdMTmJJSXd4NkJBNDMveGV5VG4vcm1GMXlsM2I2NGtsb0lidGQ3NUozZUtKOGdXdnU5aXZMMlRXWlZybzU1YndoMThKcDFDTmVxSU1MQzVFMnFaeFNNWnhoQ0h3QkxyRVFhU21OWmM2azNrQXpsYzd6bitEdFM3MVpTcnNPWCt0ZWx1NFJBa3VVLzRGcXZuZ09jclFmNTgwZW1KaUFSNVF3ZzhodnhJVWY5aUp1S0duS1N4RHM2dVlmOVdJczg0R2RQWFpRakpQOWJHNEJJZUhaT1VrUTMxVWJCd0E2Vkl5RVE5Rjgvd2JmL0pIbC9qZGhDQ09RUUVBSzJTSlRTbUd1SXFNNi9JWkZWNHV0NHlFZjl1ZUR1TzFpeUlVbGdiMmVVT3UwcFRIREJmWXhETm1zT29yQ2dGOWxGYndnOXJpTlNubUlVY2EwaGZvZjlXUm16TmRCRExqL0hNRWJEY0V5eThRUk9nTWV0ejZDRTU3amgvWkdyaEZJcWNvMXdtak5mZXFxTnZpNUhLeDltT0N3ZURwSWN2RE43SHl5Ri95VGtsMmIzVkR4MVA1OWxZV3FEakh1OWp1QkJzSDFwdHRmVDd4TFA2VTZQdTRJajAxZE1rUkxEUmhIcEJQallpOWxUcmpnNUREemNpSGc1RytpUVN0ckt4ZlczR2tPTU5iZ2EwYTZoQUZXcHV6Y0FwSEhFVGo0TE5qaE50VWZ1V0pZek5vaEJ6ZWhORkw0anQ4L2prRnZkdWtYOGI3bWFKSDNwSDJTQjA4T0dwdlVXR0VWNjgwS0RWV1N1OTdRY3RYWEpENFEwZUwrbU1FbnNJTVl1aVd0YjRLQjRUK1E5WjBXTEdnRDhPZkc5QXR1ZEk2OEZvYzMrSHVrVUpOUUYvTHNLVlJibHFXS0tPZStSNDFCK0tqTEF6K2JtZFdNanF4MDFaZnlVZGwrbnNzV1I0bVg5WGxibGRReHE3TGRJMU14a2ZVMVc5MzYrWkpsQm1xV21WMDZEUDgxWVNTZHNsVEZ0MC9MRlZiZzkvOWNRY1VNb21FUTNYL3M5VW1ycCszZWJ6RjA1VFBZYi9ibXVmTGsvVEFRTExjYm5vQzBMUWJuT1JiYkppTGIzdmdEVWtrODNTUWpHV0ZaTEFiQkxabXppZ3E0YjNuUDFNZUVMTlV1bEF4V2N4ZE8zYjlsUmcwaG8wWFRQUU0xVWw4Ri80YTR6MVQxTjRSb2dDcExrMmFSU3FjMzM4R0tqdTBReS95WGdFY2xiWTZPejFKOFE4YTBCK29kTnV5clRhZjVVVkV3VXhYZUZwbFZpaThENDBFTFRoTjBENU9xajlNUGpuWWRxb1hJekdiRzFqVGErcFdOejFWUnlNRGdvak8xSytKR081dnJhb2lic0txQXNub0RmQkRBWVc1Q2Z2ek1WK1NVNmVseHhkV3pwLzlwekdKNmdWcUNTRllNeEsvM1Vsb0lwMmwxV2xJTHJ6OG5IZEgxZ0N4UkkrbWVvVUZEUW0xSHlOcHpPNmo1M3JFbUJmdHNTdWJmQWZUbmJ3YXgvTVBhVlBzSktTMUQxMGV2dFlWVW40Ylk0cU53L2p4MUl3a0k2bWVOOTA0eWtnOU8zVkc1T0lISXZ4dmtOTEZnZlZ4aGR4VzdLK1RzcDl4Yzh4WHJoZ1lqUDFGdU51SnFWZHdLZGJtSkVDSUtaR3Y2TSsxZWcrM2NXdm5UalY5WHRDajhuczNWWUgxNUJpV1BIQURiVE5jVGxXVFBTQVBFRmVySFZCcDI1SmNjSHV6MDYzMGh3VGFURFNyM2hITXE3STk2eEw2ZjViekRLaXMxQ2ZEOTIwTC9FOXJ6dnZqTWx4V1pReUpsdVlYZHBXTGswOHVwMktVeVdTM3YzUkRWMFJpcER5bnVKb1pzZEgxSE5DMW1WVTRVYjByaUxCWDFqemxCd0xlVGc5US90RkdZK1hlUmRYVFowOXBpSkoyb2V4YjlVRUVSbjBSV1g5S3ZTQ1U5R3Z0aHpaSjhFUitwcXE0dXRqMktHZFI4UTlQbjU0ZFNuWTZaaVJBaEY0NjRYK1psdnBSMW9MQVNDSmtZdmFmVUlDNGFDY2l2bWoraW5VT1dqQ2dLbkVYZEdCSTRjdkhscDlraGZvM1M1YUpjTGFmbkNpY2Mvbk5sckRBczl6SUhmcExJeG9taVNYQWcvdTRORXJQdGJUZUNKSkdlNVRQcThoQnNBTEtSSzA4bml5RS9PM0RTZkkzL0kzaHNOQWR6UWdvN04xeERNTHZNV3BXVEw1U1k2MHZsKzg5SlpuSGQzeFF6am9mc2VmRzBqOHlBTkZVV1dXcVlGb05QL1B3cEpnTksvWmM0UXFVdGJpRjVrTE9QcHF3YzRqM3NaRFdIQ0VxOUxJWTJSMk5XUmNuejFONlFiWHV2eG1PMmd6cFJEb2w4M0ZscG5qNFp3NDZmQ3Q1aHkvYzFLYjE0Wmdhbm0zb2lUTDZDdno2ZWVzbTM4eGdtQnljaFZnVFMxNnByNTZwK2xXSXlGeFZwd1Fya2RiQlA4enFYenp3WEdYU3c5aFZOQmgwYnM3TnNVcnFvVkZnMUkxZWpiY2xtMHEvUnp1eklldEo0emxjbHk5ZzJGQW9pYzlQZ1BaRndWZGxaT2Y4SU81cWpOWHdrMDdZOE9yb0VZdnV3MWh1SGYvbUE2d1pyMTdJRVBFR3pUcURFb1pLYVhHRHdwQlJ5UVlWbDRXMWRDQzVxSStLbVd3YjYrMjFnMkRhWWwwOWxTVXg0cVp3eUg5S1NWemt2RHFwUmRLTHczTVFrYUpKNXFTRGpKZFh6ZG9yVDR3QU9mS2hJNU1IaDVsVjQzcjRrZHJZTHJTcVlNM1phS1FkV2hJZHR1S093QmdYSXdCbzRjNkEyRU90VGpZd0pTMlQvYkFrQmZWMmExUmxYUnRKYXBMeDZISzJjZEVEN2Urc0x3MC9Fd2hpUk1vd21GT3FqdHlac29XS3hwOWxZRmNNak1JZXZGcTZQdGZaSXdSRVdWYnhRVGEzMEU4NFdjSVRvWFdWc1owNGNIdnVydzJBaUptNW1pWnZkekNZQ0pHdGpOaHlNRkEyVmdRcjNkRjZ2TldTcWtwbXJiTTVtTE85MGoyc2FDWnQ1SFhKWlBBM1libHBTbGo2a3k0cFQ5bnJCSHlscElRUkRhWjRubG0wbzVkdE40SEowaC9KODA2MEdiV0x2LzJaRzRudE9DdjZ5WlZXaUZYMU9Xb2p3TjRIK3M1L1g2d2FNeUxrNytKY2h1cVZZeDd4VWpuTDdKUXZOU1dIaTU2MTRFblZYazhtTzFSUEoweWVyNGY4cHlRMys3dA==
Read more